D-vitamin och bristsjukdomar

Det finns ett antal sjukdomar och hälsoproblem som kan kopplas ihop med brist på D-vitamin. Här följer exempel på några av dem.

Engelska sjukan:
Brist på D-vitamin kan leda till att kroppen inte kan lagra tillräckligt med kalcium och fosfor i benstommen. Hos barn innebär det att benstommen blir mjuk och böjlig, fontanellen tar lång tid på sig att sluta sig och skallen blir större än normalt. D-vitaminbrist kan göra barnet hjulbent eller kobent, tänderna kan komma sent och utvecklas väldigt dåligt. Bröstkorgen kan sjunka in och bäckenet kan växa fel.

Benuppmjukning:
Vuxna som drabbas av brist på D-vitamin kan drabbas av benuppmjukning. Det beror då på att man har för lite kalcium och fosfat i benvävnaden. Oftast beror symptomen på att man tillbringar alldeles för mycket tid inomhus utan sol och att man äter för dålig kost.

benskörhet och d vitamin

Andra symptom:
D-vitaminbrist kan också leda till kramper, energiförlust, tandlossning, närsynthet, nervositet, lättretlighet, trötthet och hög puls.
Det finns forskning som tyder på att brist på D-vitamin kan ha betydelse för risken för cancer, hjärt- kärlsjukdomar och diabetes.

Det är väldigt ovanligt med regelrätta bristsjukdomar i Sverige. Men samtidigt saknas det studier om nivåerna av D-vitamin i blodet hos svenskar. De som finns kan tolkas som att nivån i allmänhet är tillfredsställande

Tags: , , , , , , ,

2 kommentarer på “D-vitamin och bristsjukdomar”

  1. [...] exempel på hur man kan använda sig av NE:s faktabubblor: Bokstugan, Frisk.info, D-vitamin och Enjoy Sweden. Vi fyller på listan efterhand, så hojta i kommentarsfältet om du har testat [...]

  2. Lis skriver:

    Kan man få utslag, som små djupa sår vid D-Vitaminbrist?

Kommentera