Arkiv för mars, 2011

Samband mellan D-vitaminbrist och autism?

30 mars, 2011

Autism är 4-5 gånger vanligare hos somaliska barn jämfört med svenska barn. Idag vet ingen varför men en teori finns om att det kan ha med D-vitaminbrist att göra. Fram tills idag har inga större studier gjorts på detta men det ska nu ske och ett resultat av studien väntas i höst. (Läs mer…)

Solljus påverkar mediciner

11 mars, 2011

En studie gjord vid Karolinska institutet visar att effekten av vissa mediciner starkt försämras under sommaren då solljuset är starkt. Solljuset höjer D-vitaminhalten i kroppen vilket förstärker nedbrytningen av medicinerna. Läs mer på DN.se.

Författad av: Anna Lindblom

D-vitamin för en frisk ålderdom

7 mars, 2011

När man blir äldre är det extra viktigt att tänka på att få i sig vitaminer och mineraler. Det har visat sig att äldre personer med ett högt D-vitaminintag lever längre och är friskare. Forskning visar att god D-vitaminstatus bland annat ger bättre muskelstyrka, ökad rörlighet/rörelseförmåga och starkare skelett. (Läs mer…)

Livsmedelsverket ser över rekommendationer

4 mars, 2011

Livsmedelsverket gör just nu en nationell kostundersökning. Under 2010-2011 kartlägger man D-vitaminnivån i blodet hos vuxna. Resultaten av detta kommer att ligga till grund för beslut om fler livsmedel ska berikas med D-vitamin och/eller att man ökar berikningsnivån av D-vitamin på de produkter som vi redan idag berikar med D-vitamin. Som vi har tagit upp tidigare här på bloggen har nya forskningsresultat från Finland lett till att man i vårt grannland ändrat sina råd för D-vitamintillskott till barn. Man har nu i Finland skärpt sina rekommendationer till att även äldre barn, upp till 18 år, bör ta D-vitamintillskott. De finska studierna gås nu igenom i Sverige och Livsmedelsverket kommer att ta ställning till huruvida äldre barn ska rekommenderas D-vitamintillskott även i Sverige.
Författad av: Anna Lindblom

  • Du är just nu i arkivet för Vitamin D bloggarkivet för månaden mars, 2011.