Tag: åldrande

Högre dödlighet med låga värden av D-vitamin

27 december, 2011

Ny forskning visar på att låga värden av D-vitamin i blodet har ett samband med ökad dödlighet hos äldre män. I ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin skrivs det att risken att dö är dubbelt så stor med låg D-vitaminnivå jämfört med mediannivå. (Läs mer…)

D-vitamin för en frisk ålderdom

7 mars, 2011

När man blir äldre är det extra viktigt att tänka på att få i sig vitaminer och mineraler. Det har visat sig att äldre personer med ett högt D-vitaminintag lever längre och är friskare. Forskning visar att god D-vitaminstatus bland annat ger bättre muskelstyrka, ökad rörlighet/rörelseförmåga och starkare skelett. (Läs mer…)

Studie visar koppling mellan D-vitamin och starkare muskler hos äldre

11 januari, 2011

En australisk studie med 300 kvinnor i åldern mellan 70-90 visar att äldre ofta har brist på D-vitamin, speciellt om de bor på äldreboende. De som fick D-vitamin i gruppen uppvisade starkare muskler och ökad rörlighet. Studien genomfördes under ett års tid. Detta skriver Yle Nyheter på svenska
Författad av: Anna Lindblom