D-vitamin och förkylning. Viktigare än C?

DN vetenskap tar i en artikel upp en amerikansk studie som visar på D-vitamins betydelse för immunförsvaret.

”Studien visar att av de som hade lägst halter av vitamin D hade 40 procent fler nyligen genomlidit en luftvägsinfektion — som förkylning eller influensa — jämfört med personer som hade högst halter.”

DN skriver att det förmodligen är så att många system i kroppen är anpassade för ett liv i solljus och vårt moderna liv där vi undviker det naturliga solljuset kan påverka oss mer än vi tror.
Författad av: Anna Lindblom

Tags: , ,

Kommentera