Samband mellan D-vitaminbrist och diabetes

En ny rapport visar på sambandet mellan diabetes typ 2, eller det som vi ibland kallar vuxendiabetes, och brist på D-vitamin. I studien som publicerats i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism har forskare mätt och studerat D-vitaminnivåer i blodet, BMI (Body Mass Index), blodtryck, socker- och insulinnivåer hos 90 normalviktiga och drygt 400 överviktiga barn. Tidigare har forskare slagit fast att överviktiga inte sällan lider brist på D-vitamin och detta styrks nu av denna studie av överviktiga barn. Man vet dock inte riktigt varför många överviktiga har D-vitaminbrist. Micah Olson, vid University of Texas, huvudförfattaren till studien, menar att dåliga matvanor som att hoppa över över måltider och att dricka mycket läsk och juice kan ge upphov till lägre nivåer av D-vitamin vilket man också sett hos de barn som varit med i studien. Han menar vidare att även om man i studien inte kan fastställa orsak och verkan så tyder den på att låga halter av D-vitamin tycks spela en roll när typ 2 diabetes utvecklas. Läs mer på SVT Vetenskap.

Författad av: Anna Lindblom

Tags: ,

Kommentera