Sol och D-vitamin minskar risken för MS

Den som har höga halter av D-vitamin i kroppen och vistas mycket ute i solen löper mindre risk att drabbas av nervsjukdomen MS, multipel skleros. Om detta rapporterar svt.se på sin vetenskapssida.

Australiensiska forskare har i en ny studie undersökt patienter som befinner sig i ett tidigt stadium av sjukdomen. 2 000 patienter deltog i studien där de fick redovisa hur mycket de varit i solen under olika stadier i livet. Även deras nivåer av D-vitamin i blodet mättes. Gruppens resultat jämfördes med 400 friska människor och det visade sig att ju mer man vistats i solen och ju högre halterna av D-vitamin i blodet var, desto mindre var risken för att drabbas av MS. Det visade sig också att de som hade mest solskador på huden löpte en mindre risk för att få MS. Sambandet mellan sol och risken för MS var inte förvånande för forskarna, redan innan den nya studien hade man konstaterat att förekomsten av MS är vanligare ju längre ifrån ekvatorn man bor.

Samtidigt betonar forskarna bakom studien att om man exponerar sig för solen på fel sätt så är risken stor för andra problem, till exempel hudcancer.
Författad av: Anna Lindblom

Boka din nästa solresa via:

Tags: ,

Kommentera