Supervitamin D: Aktivt skydd mot kroniska sjukdomar

Av Jörg Spitz (2011 utgiven på svenska 2012)

Supervitamin D Jörg Spitz
Köp den på Bokus eller Adlibris
Författaren Jörg Spitz går allmänt under namnet ”Solprofessorn”. Han är i grunden läkare och medicine doktor med inriktning mot ortomolekylär medicin. Han är verksam i Tyskland, vilket framgår av de exempel han tar fram i boken. Explen kan i de allra flesta fall generaliseras till att gälla hela Nordeuropa inklusive Skandinavien.

Boken kan vara bra att läsa nu inför den mörka årstiden. Dagarna blir korta. Solljuset är svagt och oftast till och med obefintligt. När vi finns utomhus måste vi ta på oss rejält med kläder. Allt detta är viktigt när vi ser på vårt behov av D-vitamin. D-vitamin är i många stycken en unik vitamin i den mening att vi i våra kroppar själva kan bilda vitaminet, som med ett annat ord kallas solhormon. En förutsättning för detta är att vi får tillräckligt med solljus. Hur denna ombildning från ljus till vitamin beskrivs väl i boken.

Boken första del blir en genomgång på helt vetenskaplig grund sambandet mellan brist på D-vitamin och ett antal viktiga sjukdomar. För vissa sjukdomstillstånd är sambandet helt vetenskapligt bevisat, medan för andra sambandet inte är lika väl dokumenterat. Sjukdomstillstånd som diabetes, astma, hjärt- och kärlsjukdomar samt olika former av cancer är exempel på sjukdomar som behandlas.
Ett sjukdomstillstånd som också ägnas utrymme är depressioner, speciellt årstidsbundna sådana. Förutom själva sjukdomarna beskrivs också hur D-vitaminbristen påverkar olika kategorier som gravida, överviktiga, barn och äldre.

Enligt författaren är denna form av vitaminbrist mycket vanlig, inte minst i denna nordliga del av världen med sitt begränsad solljus. Det ges också tips på hur man kan uppskatta sin egen brist på D-vitamin.

Om vi nu konstaterar att vi lider av brist på denna vitamin, vad kan vi då göra? Att få solen att lysa längre och mer intensivt under vintern låter sig knappast göra. Vi kan i alla fall försöka utnyttja det lilla solljus som finns.
Vad som är viktigare är att vi får en beskrivning av andra källor det finns som solarium, kosten och olika former av tillskotten. När det gäller tillskotten rekommenderar författaren betydligt större doser än svenska livsmedelsverket gör.
I samband med detta diskuteras också riskerna med att får för mycket D-vitamin, vilket inte verkar så sannolikt.

Boken ger en kort och faktaspäckad beskrivning av D-vitamin, konsekvenser av brist på vitaminen och många bra tips på hur man skall undvika bristen. Författarens vetenskapliga bakgrund tillsammans med mångårig praktisk erfarenhet ger hela framställningen en hög trovärdighet.

Optimal Förlag 119 sidor ca 165 kronor
Köp den på Bokus eller Adlibris
Författad av: Göran Lindblom

Tags: , , , , , ,

Kommentera