Högre dödlighet med låga värden av D-vitamin

Ny forskning visar på att låga värden av D-vitamin i blodet har ett samband med ökad dödlighet hos äldre män. I ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin skrivs det att risken att dö är dubbelt så stor med låg D-vitaminnivå jämfört med mediannivå. Det är forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som har analyserat en studie av 2 878 äldre män i Sverige och kommit fram till resultatet att låga halter av D-vitamin i blodet är förknippat med ökad dödlighet. D-vitamin bildas som bekant i huden när man utsätts för solljus och i Sverige innebär det att vi kan tillgodogöra oss D-vitamin från ljuset ungefär 6 månader om året. Det man inte kan säga klart i studien är om det hjälper att få i sig D-vitamin på annan väg.
Artikel i GP

Författad av: Anna Lindblom

Tags: ,

Kommentera