Tag: dödlighet

Högre dödlighet med låga värden av D-vitamin

27 december, 2011

Ny forskning visar på att låga värden av D-vitamin i blodet har ett samband med ökad dödlighet hos äldre män. I ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin skrivs det att risken att dö är dubbelt så stor med låg D-vitaminnivå jämfört med mediannivå. (Läs mer…)