Minska risken för hjärnsjukdomar med hjälp av D-vitamin

Under 2010 kom flertalet forskningsrapporter om fördelarna med D-vitamin. Bl.a. visar finska studier att det är möjligt att minska riskerna för Alzheimer och Parkinsons sjukdom med en högre dos av D-vitamin.

Även en italiensk studie visar på ett samband mellan D-vitaminbrist och utvecklingen av demens skriver Expressen. D-vitaminbrist gav 62 procent högre risk för att utveckla demens. Expressen skriver även om riskerna med överdosering av D-vitamin som vi tidigare tagit upp här på D-vitamin.se och kopplingen mellan trötthet och brist på supervitaminen.
Författad av: Anna Lindblom

Tags: , ,

Kommentera