Kategori: Medicinska fakta

Det publiceras en rad vetenskapliga studier kring d-vitaminets betydelse för vår hälsa. Under de senaste åren har d-vitaminet verkligen stått i fokus. Kopplingen mellan d-vitaminbrist och olika sjukdomar såsom MS och diabetes håller forskarna sysselsatta. Även kring sambandet mellan vår allmänna hälsa och d-vitamin görs det mängder av studier. Kan d-vitamin ha en avgörande betydelse vid övervikt, i vilken mån behöver vi få i oss d-vitamin för att hålla oss pigga under vintern och liknande frågor behandlas i dagens medicinska forskning. Här samlar vi medicinska fakta och rapporterar om nya studier i ämnet.

Ny avhandling visar samband mellan d-vitamin och MS

21 februari, 2013

En ny avhandling som läggs fram vid Umeå Universitet visar att halten av D-vitamin i blodet, mätt många år före sjukdomsdebuten, har ett samband med risken för multipel skleros (MS). Avhandlingen Miljöfaktorers betydelse för multipel skleros är skriven av Jonatan Salzer. Han menar att det är möjligt att de sjunkande nivåerna av D-vitamin i befolkningen kan förklara en del av den ökning i förekomsten av MS som vi ser i västvärlden idag. (Läs mer…)

Ny intressant studie kring koppling mellan övervikt och d-vitaminbrist

10 februari, 2013

Det kausala sambandet mellan högt BMI och d-vitamin har studerats och senaste forskningsresultaten publicerats av PLOS Medicine. Resultatet tyder på att ett högt BMI kan leda till en lägre nivå av d-vitamin i kroppen. Det är alltså fetman som orsakar d-vitaminbristen och inte tvärtom som vissa andra studier har föreslagit. Det ger ytterligare en orsak till arbeta aktivt för att minska övervikten bland befolkningen och att föreslå extra tillskott av d-vitamin till personer som är överviktiga.

Länk till studien

Författad av: Jonas Lindblom

Svenska medier uppmärksammar D-vitamin

20 november, 2012

Vi på D-vitamin.se har skrivit om hur forskningen kring D-vitamin har uppmärksammats mycket i Finland och nu verkar media i Sverige ta upp tråden. I söndagens vetenskapskrönika i DN så handlade hela artikeln om D-vitamin och idag publicerade SVD under Brännpunkt en debattartikel av forskarna Jonatan Salzer och Peter Sundström vid Umeå universitet som uppmanar Livsmedelsverket att ta tag i problemet kring att rekommendationerna i Sverige är förvirrande och oftast så rekommenderas låga doser. Även forskningen behöver utökas på området. De bägge forskarna presenterade själva under tisdagen en omfattande biobanksstudie. Studien uppmärksammades av medier som Ekot, Aftonbladet och flera andra tidningar. Studien visar att gravida kvinnor med höga d-vitaminnivåer löper lägre risk att drabbas av MS men att fostret inte i samma utsträckning skyddas.
Pressmeddelande från Umeå Universitet
Abstract from article Neurology.org
Författad av: Jonas Lindblom

Supervitamin D: Aktivt skydd mot kroniska sjukdomar

25 oktober, 2012

Av Jörg Spitz (2011 utgiven på svenska 2012)

Supervitamin D Jörg Spitz
Köp den på Bokus eller Adlibris
Författaren Jörg Spitz går allmänt under namnet ”Solprofessorn”. Han är i grunden läkare och medicine doktor med inriktning mot ortomolekylär medicin. Han är verksam i Tyskland, vilket framgår av de exempel han tar fram i boken. Explen kan i de allra flesta fall generaliseras till att gälla hela Nordeuropa inklusive Skandinavien.
(Läs mer…)

Ny studie kring D-vitamin och förkylning

21 oktober, 2012

Enligt en nyligen amerikansk studie så hjälper inte D-vitamin mot infektioner i övre luftvägarna. 322 deltog i undersökningen och hälften fick D-vitamin som tillskott.
Mer på Hufvudstadsbladet hemsida. Ingen skillnad mellan grupperna kunde ses.

Otur för oss som äter lite extra D-vitamin för just detta, men glöm inte att vintertid är det extra viktigt att få i sig D-vitamin så slutar inte med att äta rätt mat och ta lite extra tillskott.

Författad av: Jonas Lindblom

För lite D-vitamin i skolmaten

26 april, 2012

Enligt den nya skollagen som gäller från juli 2011 ska eleverna serveras näringsriktig mat. Därför har skolmaten nu granskats i en stor nationell studie. (Läs mer…)

D-vitamin minskar risken för depression hos barn

27 januari, 2012

D-vitamin kan rädda ditt barn från depression. Resultatet baseras på en studie gjord på universitet i Bristol. Studien är gjord under fem år och 2700 barn har medverkat. I studien framkom att barn med låga D-vitaminnivåer tenderade att visa fler signaler på depression än de barn med höga halter av D-vitamin. Detta visade sig när barnen sedan kom i tonåren. Läs mer

Författad av: Anna Lindblom

Högre dödlighet med låga värden av D-vitamin

27 december, 2011

Ny forskning visar på att låga värden av D-vitamin i blodet har ett samband med ökad dödlighet hos äldre män. I ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin skrivs det att risken att dö är dubbelt så stor med låg D-vitaminnivå jämfört med mediannivå. (Läs mer…)

Samband mellan D-vitaminbrist och diabetes

8 december, 2011

En ny rapport visar på sambandet mellan diabetes typ 2, eller det som vi ibland kallar vuxendiabetes, och brist på D-vitamin. I studien som publicerats i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism har forskare mätt och studerat D-vitaminnivåer i blodet, BMI (Body Mass Index), blodtryck, socker- och insulinnivåer hos 90 normalviktiga och drygt 400 överviktiga barn. (Läs mer…)

Motsägelsefullt kring D-vitamin

17 november, 2011

Motsägelsefullt kring betydelsen av D-vitamin, ny forskning ger överraskande resultat! Det är i en avhandling som lagts fram vid Uppsala Universitet som ortopeden Greta Snellman lägger fram nya fakta kring benskörhet/benbrott och kostintag av D-vitamin. (Läs mer…)

Samband mellan D-vitaminbrist och autism?

30 mars, 2011

Autism är 4-5 gånger vanligare hos somaliska barn jämfört med svenska barn. Idag vet ingen varför men en teori finns om att det kan ha med D-vitaminbrist att göra. Fram tills idag har inga större studier gjorts på detta men det ska nu ske och ett resultat av studien väntas i höst. (Läs mer…)

Solljus påverkar mediciner

11 mars, 2011

En studie gjord vid Karolinska institutet visar att effekten av vissa mediciner starkt försämras under sommaren då solljuset är starkt. Solljuset höjer D-vitaminhalten i kroppen vilket förstärker nedbrytningen av medicinerna. Läs mer på DN.se.

Författad av: Anna Lindblom

Unga flickor behöver mer vitamin D

27 februari, 2011

Nya forskningsrön visar att flickor i tonåren inte får i sig tillräckligt med D-vitamin. Enligt en ny studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition behöver tonårsflickor dubbelt så mycket D-vitamin som Livsmedelsverket rekommenderar. De svenska rekommendationerna ligger idag på minst 7,5 mikrogram vitamin D per dag. Det är samma som du får i dig om du äter en halv portion lax. Irländska, danska och finska forskare har gjort studier på 140 flickor i Danmark och Finland och menar att unga tjejer bör få i sig betydligt mer D-vitamin. Då stor del av förkalkningen av skelettet sker i tidiga tonåren är D-vitaminbrist särskilt oroande för unga flickor. Irene Mattison, nutritionist på Livsmedelsverket, säger till DN att studien kan påverka de nya nordiska näringsrekommendationerna som ska komma nästa år. Läs mer på DN.se.

Författad av: Anna Lindblom

Sol och D-vitamin minskar risken för MS

14 februari, 2011

Den som har höga halter av D-vitamin i kroppen och vistas mycket ute i solen löper mindre risk att drabbas av nervsjukdomen MS, multipel skleros. Om detta rapporterar svt.se på sin vetenskapssida. (Läs mer…)

D-vitamin för friska lungor

3 februari, 2011

Vi har tidigare skrivit om att brist på D-vitamin ökar risken för benskörhet, olika typer av cancer och astma. Enligt en ny studie har även sambandet mellan D-vitamin och lungkapacitet konstaterats, detta rapporterar Sveriges Radios vetenskapsnyheter om. (Läs mer…)

D-vitamin kan hjälpa vid urinvägsinfektion

4 januari, 2011

Nya rön visar att kvinnor som drabbas av urinvägsinfektion kan bli hjälpta av d-vitamintillskott. Det har visat sig att d-vitamin stärker effekten av kroppens naturliga antibiotika. (Läs mer…)

D-vitamin kan hjälpa vid astma

2 oktober, 2010

I septembernumret av tidskriften Annals of Allergy, Asthma & Immunology konstateras att tillförsel av D-vitamin kan förbättra astma. Studier pekar på att D-vitaminbrist kan förvärra astma. (Läs mer…)

  • Du är just nu i arkivet för Medicinska fakta kategorin.