Motsägelsefullt kring D-vitamin

Motsägelsefullt kring betydelsen av D-vitamin, ny forskning ger överraskande resultat! Det är i en avhandling som lagts fram vid Uppsala Universitet som ortopeden Greta Snellman lägger fram nya fakta kring benskörhet/benbrott och kostintag av D-vitamin. Hon har i studier analyserat sambandet mellan D-vitaminintag genom kost och tillskott, D-vitaminhalten i blodet och risken för att drabbas av benskörhet och benbrott. Kostintaget av D-vitamin verkar inte påverka risken att drabbas av benskörhet eller benbrott. Det kan vara så att ärftlighet och solljus spelar större roll för nivåerna av D-vitamin i blodet än det man får i sig via kosten och tillskott.Dock är inte D-vitaminnivåer i blodet  heller starkt kopplat till benskörhet eller benbrott, menar Greta Snellman. Endast 3 procent av alla frakturer verkar bero på D-vitaminbrist. Slutsatsen  blir helt enkelt att det saknas belägg för att intag av D-vitamin i kosten minskar risken för benskörhet och frakturer. Vidare konstateras att ”lagom är bäst”. Både för höga eller för låga halter av D-vitamin i blodet kan vara skadligt. I en av studierna framkom att risken att dö i cancer var större bland män med de högsta respektive de lägsta nivåerna av D-vitamin i blodet. Källa

Författad av: Anna Lindblom

Tags: ,

Kommentera