Ny avhandling visar samband mellan d-vitamin och MS

En ny avhandling som läggs fram vid Umeå Universitet visar att halten av D-vitamin i blodet, mätt många år före sjukdomsdebuten, har ett samband med risken för multipel skleros (MS). Avhandlingen Miljöfaktorers betydelse för multipel skleros är skriven av Jonatan Salzer. Han menar att det är möjligt att de sjunkande nivåerna av D-vitamin i befolkningen kan förklara en del av den ökning i förekomsten av MS som vi ser i västvärlden idag.

Studien visar att personer med höga nivåer av d-vitamin (högre än Livsmedelsverkets rekommendationer) hade 60 procents lägre risk för att drabbas av MS jämfört med som hade låga nivåer. I studien framgår det också att nivåerna av D-vitamin är mycket låga generellt och har sjunkit under de 30 år som studien sträcker sig över.

Andra faktorer som i avhandlingen kunde kopplas till risken för MS var rökning, A-vitamin, inflammatorisk aktivitet och att vara född på våren. En liten riskökning kunde alltså ses för de födda på våren och en liten riskminskning för de födda på senhösten. Detta skulle kunna komma sig av att de gravidas D-vitaminnivåer, som är som lägst på vintern, påverkar barnets risk för MS.

För den som är intresserad av att läsa vidare kan man hitta hela studien här.

Författad av: Anna Lindblom

Tags:

Kommentera