Samband mellan D-vitaminbrist och autism?

Autism är 4-5 gånger vanligare hos somaliska barn jämfört med svenska barn. Idag vet ingen varför men en teori finns om att det kan ha med D-vitaminbrist att göra. Fram tills idag har inga större studier gjorts på detta men det ska nu ske och ett resultat av studien väntas i höst.

Alla somaliska barn med autism i Stockholmsområdet ska nu ingå i en unik studie där prover från PKU-registret  ska analyseras.  I PKU-registret samlas blodprover från alla nyfödda barn i Sverige.  Överläkaren Elisabeth Fernell säger till DN att man nu vill titta på D-vitaminförekomsten väldigt tidigt hos barn som senare fått diagnosen autism. PKU-proverna ska skickas till Australien där vitaminhalten ska granskas i laboratorium. Man har redan sett i en tidigare studie att gravida somaliska kvinnor hade en svår D-vitaminbrist och betydligt lägre nivåer av D-vitamin än gravida svenska kvinnor. D-vitamin bildas i huden vid solljus och mörkhyade behöver mer UV-strålning för att D-vitamin ska bildas. Då Sverige är ett solfattigt land är det viktigt att resultaten snabbt kommer till förlossningsvården och att sjukvården kontrollerar D-vitaminnivåerna hos människor med mörk hud, menar Elisabeth Fernell.
Författad av: Anna Lindblom

Tags:

Kommentera