Tag: autism

Samband mellan D-vitaminbrist och autism?

30 mars, 2011

Autism är 4-5 gånger vanligare hos somaliska barn jämfört med svenska barn. Idag vet ingen varför men en teori finns om att det kan ha med D-vitaminbrist att göra. Fram tills idag har inga större studier gjorts på detta men det ska nu ske och ett resultat av studien väntas i höst. (Läs mer…)